kontakt_pic

Tagrenovering

Taget er noget af det allervigtigste på dit hus. Dit tag beskytter mod vind og vejr og holder regnen ude. Men selvsagt er taget samtidig mere udsat for vind og vejr end noget andet på dit hus, og er derfor uhyre vigtigt at vedligeholde.

En løbende tagrenovering forlænger livet på taget. Afhængig af type og konstruktion skal dit tag vedligeholdes på forskellig vis. Men generelt gælder at tidens ælde påvirker enhver tagkonstruktion og at utætte tage spolerer nattesøvnen.

Dit tag er grobund for alger og mos, især på tagets nordside. Sammen med vind og vejr nedbryder disse vækster langsomt taget.

Mørke pletter og grønfarvning indikerer at taget trænger til en tagrensning.

Hvis pletter og grønfarvning ikke behandles i tide, svækkes taget og bliver utæt, og det kan blive nødvendigt at udskifte hele taget, og i værste fald hele tagkonstruktionen.

En professionel tagrenovering gør dit tag stærkt igen, og forøger husets værdi.

Skal dit tag holde tæt og lede vandet ordentlig væk, er det dog vigtigt at inddækninger og tagrender også er i ordentlig stand!

s-tf-logo

Slagelse Tømrer firma

Slagelse Tømrer firma er specialist i tagrenovering og vedligeholdelse. Vi har indgående kendskab til alle typer af tagkonstruktioner fra flade tagpaptage på 60'ernes parcelhuse til glaserede teglstenstage på patriciervillaen fra 20'erne.

Det er vores målsætning at sikrer de mange smukke huse på Syd- og Vestsjælland mod forfald.
Vi har 8 gode tømrersvende ansat, samt to lovende tømrerlærlinge.
Du kan trygt ligge dit hus' tagkonstruktion og øvrige dele i vores fagkyndige hænder.

Tagrender og inddækninger

Når du ser på dit tag er der sikkert en skorsten og et par ventilationskanaler der stikker op. Måske gennembrydes tagfladen også af en kvist eller et tagvindue.

Der hvor tagfladen gennembrydes, som eksempelvis af en ventilationskanal, er der altid større risiko for utæthed. Derfor laver man altid en inddækning i overgangen mellem tag og ventilationskanal, eller hvad der nu bryder tagfladen.

Taginddækninger blev i gamle dage lavet i bly, i dag laves de af zink eller aluminium og sorterer håndværksmæssigt under blikkenslagerarbejde.

Ligesom alt andet udsat for vind og vejr, slides og tæres også taginddækninger. En gennemtæret inddækning kan være årsag til at vand trænger ind til den underlæggende tagkonstruktion, med fugtskader til følge.

Ligesom med inddækningerne, kan også slidte tagrender og nedløbsrør, der ikke leder vandet ordentlig væk, være årsag til fugtskader på lofter, facader og indvendige konstruktioner.

Det er derfor vigtigt at få en fagkyndig til regelmæssigt at besigtige tagrender, nedløbsrør og inddækninger.

pwn
Paul W. Nielsen & Søn

v/Michael Lund Nielsen

Vi tager os af alt VVS arbejde indenfor husets fire vægge, men er ligeså kyndige når det kommer til at kravle en tur op på taget for at tilse dine inddækninger.

Paul W. Nielsen & Søn er et velrenommeret firma der går langt tilbage. I dag ledes firmaet af Michael Lund Nielsen som ved alt om villaens VVS.

Ud over Michael er der 5 blikkenslagersvende med hænderne skruet ordentlig på. Vi tager hånd om dit hus!

Renovering af facader

Facaderne tegner huset udadtil. Det er facaderne der får dit hus til at se flot ud. Selvfølgelig ser det også flot ud med et skinnende vedligeholdt tag, men facaderne er nu engang det der falder mest i øjnene.

Men facaderne på dit hus skal ikke kun vedligeholdes af kosmetiske årsager, facaderne påvirkes også af tidens tand. En nordvendt facade er, ligesom en nordvendt tagflade, udsat for fugtangreb og algevækst. Mens defekte inddækninger, utætte nedløbsrør, revner i murværket og opstigende grundvand kan afstedkomme fugtangreb på alle husets facader, og så skal der gøres noget.

Først og fremmest skal årsagen til fugt lokaliseres og elimineres, dernæst skal skaden på facaden udbedres. Det er hverken pænt eller hensigtsmæssigt for husets stand, at pudsen skaller af eller at murværket har revner efter frostsprængninger.

Hvordan man vil renovere en slidt og eventuelt beskadiget facade afhænger af flere forhold. Vigtigst er selvfølgelig hvilken facadetype man har med at gøre, men man bør også have husets arkitektur samt omgivelsernes byggestil og kolorit med i sine overvejelser. Tag os med på råd, så finder vi den bedste og pæneste løsning til dit hus!

MA

Murermester Michael Astrup

Uanset om det drejer som om fornyelse af fugemørtelen, udskiftning af mursten eller om du vil have anlagt et tyndt pudslag vha. af filsning, vandskuring, sækkeskuring eller berapning, så klarer muremester Astrup det for dig. Du kan selvfølgelig også få anlagt et heldækkende pudslag, eller oppudset et gammelt og slidt, murermester Astrup klarer det hele!

Murermester Astrup er, udover Michael Astrup selv, 4 murersvende og 3 murearbejdsmænd med lyst og vilje til at ordne dit hus!

Moderne vinduer

Hvis der er noget der kan være med til at pynte på facaden, så er det pæne vinduer og døre. Vinduer er vigtige, de lukker naturligt lys ind i huset og forbedrer indeklimaet. Det samme gælder selvfølgelig for terrassedøre af glas, men alle husets døre og vinduer har stor betydning for helhedsindtrykket af huset.

Gamle og utætte vinduer har rigtig dårlig indflydelse på varmeregnskabet, og er heller ikke gode for indeklimaet. Råd i vinduesrammerne kan godt repareres, men råd i karmen ind mod murværket kan ikke umiddelbart ses og heller ikke uden videre repareres.

Der er de sidste 20 år sket en meget stor udvikling indenfor vinduer. Man kan sige at vinduet er gået fra bare at være noget man kigger ud af, til at være noget der holder varmeudgifterne nede og samtidig sikrer vores indeklima. Så der kan være god grund til at udskifte sine gamle vinduer.

Husets vinduer og døre er tilpasset husets oprindelige byggefinish og bør tænkes ind i et helhedsbillede sammen med husets facade. Både det enkelte vindues udformning og placeringen i facaden har stor betydning for husets arkitektoniske udtryk. Tag os med på råd, så finder vi den bedste og pæneste løsning til dit hus!

KR
KR BYGGESERVICE ApS.

KR BYGGESERVICE ApS. står for godt håndværk og flot finish.

Vi har mange års erfaring indenfor byggeservice til private villaejere. Vi er eksperter i indeklima og rådgiver om fugt, kuldebroer, isolering, samt dagslysets positive indflydelse på dit fysiske og psykiske velvære, og en masse mere om moderne forbedringer af villaen.

Få et god råd af os, sammen med Niels, KR, Michael og Michael sørger vi for at du bliver endnu gladere for dit hus!

 

s-tf_tag1
Renovering af vinduer og tage
Se referencer her

s-tf_nyt_tag
Vi er eksperter i alt der har med vedligeholdelse at gøre.
Få et uforpligtende tilbud.